Начало     Карта на сайта     Контакти     En

Уведомление за инвестиционно предложение за разширение на метрото от метростанция “Младост 1” (МС 13) до метростанция Бизнес парк в „Младост 4” (МС 16)

 

Във връзка с изпълнението на Краткосрочната програма на Столична община, реализацията на Проекта за разширение на метрото в София - Етап ІІІ, Лот 1 „бул. Цариградско шосе – Летище София” и Лот 2 „Младост 1 – Бизнес парк в Младост 4” и кандидатстването на проекта за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Транспорт” 2007 – 2013 г. е разработен инвестиционен проект за изпълнението на цитираните по-горе метро участъци.
 
Съгласно чл. 5, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) (Наредбата за ОВОС, приета с ПМС № 59/2003 г., посл. изм. ДВ, бр. 3/2011 г.) „Метрополитен” ЕАД внесе в Министерство на околната среда и водите (МОСВ) Уведомление за инвестиционно предложение „Разширение на метрото в София: участък „ж.к. Младост I – Бизнес парк Младост 4“, като съгласно чл. 4, ал. 2 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /Наредба за ОВОС/( ПМС № 59/2003г., посл. изм. и доп., ДВ, бр. 3 от 2011 г.) „Метрополитен” ЕАД уведоми, чрез писмо и копие от Уведомлението за инвестиционно предложение съответния засегнат райони „Младост” и Столична община.
 
Инвестиционното предложение представлява продължението на метрото от метростанция “Младост 1” (МС 13) до метростанция Бизнес парк в „Младост 4” (МС 16) с обща дължина 2 620м. и 3 бр. метростанции. Участъкът започва след метростанция „Младост І” (МС 13) от км. 15+450 и се отклонява на юг по бул. Александър Малинов в посока ж.к. Младост 4. При изпълнението на участъка "ж.к. Младост – бул. Цариградско шосе" (Етап ІІ, Лот 2 от Проект за разширение на метрото в София) е изпълнена конструкцията на отклонението към Бизнес парка до км. 15+557 , с оглед при реализирането му да не се налага ново разкопаване и спиране на движението по бул. Андрей Сахаров. От този километраж трасето продължава към кръстовището на на бул. Александър Малинов и бул. Андрей Ляпчев, където е разположен северния вестибюл на първата метростанция от участъка МС 14, с входове от четерите страни на кръстовището. МС 14 е ситуирана на км. 15+912 между ж.к. Младост 2 и ж.к. Младост 3 под пътното платно на бул. Ал. Малинов в участъка между бул. Андрей Ляпчев и улиците Св. Киприан и Филип Аврамов. Тя е с два вестибюла с входове, разположени в тротоарите на бул. Ал. Малинов в близост до кръстовищата му с двете улици. Това ще позволи ефективно транспортно обслужване, както на интензивно застроените с жилищни сгради прилежащи територии, така и на търговските и офисните сгради в района
 
След МС 14 трасето продължава на юг по бул.Ал.Малинов и достига територията зад Хипермаркет „Хит” - км. 16+714, където е разположена втората метростанция от участъка (МС 15). Тази метростанция също е с два вестибюла, като северният й вестибюл е разположен на кръстовището на бул. Александър Малинов с ул.Проф.Балан. С четирите си входа към двата вестибюла станцията позволява обслужване на по-голяма част от плътно застроената територия на двата съседни микрорайона на жилищния комплекс. В зоната на обслужване попадат също така големи търговски комплекси и офис-сгради.  
След метростанцията трасето следва бул. Ал. Малинов в южна посока към Околовръстното шосе и на кръстовището му с ул. Самара км. 17+980 е разположена третата метростанция (МС 16) от участъка. Тази станция е подземна и потънала на значителна дълбочина, поради преминаването на трасето под малка река с корито, разположено на 5 м дълбочина от терена. С оглед използване на големия укрепен изкоп при изграждането на конструкциите от двете страни на реката над тях е предвиден двуетажен подземен паркинг. Метростанцията има изключително важно значение, тъй като ще обслужва плътно застроената част на ж.к. Младост 4, няколко учебни заведения в района, както и Бизнес парка в ж.к. Младост 4.
 
Инвестиционната предложение има за цел изграждането на метро участък с обща дължина 2 620,00м и 3 бр. метростанции. Инвестиционното предложение е част от І-ви метродиаметър, ІІ-ри радиус, за който има издадено Решение 76-21/2000г. от МОСВ по Оценка за въздействие върху околната среда. Предложението съгласно генералната схема за развитие на линиите на метрото е да се постига бърза и удобна транспортна връзка на Централните градски части с втория по големина жилищен комплекс в столицата – „Младост” и най-големият Бизнес комплекс в Югоизточна европа.
 
 Обща схема на разширенията на метрото

 

 План и профил на трасето - МС 14 и МС 15

 

 План и профил на трасето - МС 16

 

 

 


"Метрополитен" ЕАД 2016 | Всички права запазени
By: xdm