Начало     Карта на сайта     Контакти     En
Метрополитен София
За Метрополитен

Метрополитенът е собственост на Столична община и обслужва железопътните линии за бърз превоз – метро в град София. Основното му предназначение е осигуряване на бърз и безопасен превоз на пътниците. Дейността на оператора - "Метрополитен" ЕАД, е насочена в...

Нашата мисия

Задачата на Софийския метрополитен е да извършва бърз, удобен и безконфликтен превоз на пътниците по най-натоварените направления на столицата. Поради високата превозна способност от 50 хил.пътника в час, вместо по тези направления да функционират значителен брой...

Актуална информация
Обяви до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС (ДВ бр.25/2003 г., изм. ДВ бр. 3/2006 г.) „Метрополитен” ЕАД, гр. София ул. „Княз Борис І“ № 121, Телефон:02/921 20 21, факс: 02/987 22 44, e-mail:...

"Метрополитен" ЕАД 2009 | Всички права запазени
Безплатен сайт Уеб дизайнУеб сайт